Posted on Leave a comment

Fake!! USB Flash Drive

ปัจจุบันมีการขาย USB Flash Drive ปลอมกันเป็นจำนวนมาก โดยมักจะมีราคาที่ถูกกว่าของแท้มาก สาเหตุหลักมาจากการใช้วัสดุและชิ้นส่วนที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้ราคาถูกลง แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการที่อาจเกิดขึ้นได้หากใช้ USB Flash Drive ปลอม

ข้อเสียที่เกิดจากการใช้ USB Flash Drive ปลอม

 • ความจุไม่ตรงตามที่ระบุ โดยทั่วไปแล้ว USB Flash Drive ปลอมมักจะมีความจุน้อยกว่าที่ระบุไว้ เช่น ระบุความจุไว้ 128 GB แต่จริง ๆ แล้วมีความจุเพียง 8 GB หรือ 16 GB เท่านั้น เมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินความจุจริง ไฟล์เหล่านั้นจะถูกเขียนทับกันจนไม่สามารถเข้าถึงได้
 • ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ USB Flash Drive ปลอมมักจะมีความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลต่ำ ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลทำได้ช้ากว่าของแท้ และอาจเกิดปัญหาไฟล์เสียหายได้
 • อายุการใช้งานสั้น USB Flash Drive ปลอมมักจะใช้วัสดุและชิ้นส่วนที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าของแท้ อาจชำรุดเสียหายได้ง่าย
 • เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส USB Flash Drive ปลอมอาจมีการฝังไวรัสหรือมัลแวร์ไว้ ซึ่งอาจแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อเสียบ USB Flash Drive ปลอมเข้ากับเครื่อง

ความเสี่ยงของผู้ใช้ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน USB Flash Drive ปลอม

ผู้ใช้ที่ใช้งาน USB Flash Drive ปลอมอาจเผชิญกับความเสี่ยงหลายประการ ดังนี้

 • สูญเสียข้อมูลสำคัญ USB Flash Drive ปลอมอาจมีความจุน้อยกว่าที่ระบุไว้หรืออาจเกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้ผู้ใช้สูญเสียข้อมูลสำคัญไป เช่น ไฟล์งานเอกสาร ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์วิดีโอ เป็นต้น
 • ติดไวรัสหรือมัลแวร์ USB Flash Drive ปลอมอาจมีการฝังไวรัสหรือมัลแวร์ไว้ ซึ่งอาจแพร่กระจายไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อเสียบ USB Flash Drive ปลอมเข้ากับเครื่อง ส่งผลให้ข้อมูลบนเครื่องเสียหายหรือถูกขโมยไป
 • เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ USB Flash Drive ปลอมอาจใช้วัสดุและชิ้นส่วนที่มีคุณภาพต่ำ ทำให้มีอายุการใช้งานสั้นและอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย ซึ่งอาจส่งผลต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เสียบ USB Flash Drive ปลอมเข้าไป

ผลเสียที่เกิดกับสังคม

นอกจากความเสี่ยงที่ผู้ใช้อาจเผชิญแล้ว การใช้งาน USB Flash Drive ปลอมยังอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมได้ ดังนี้

 • เพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย USB Flash Drive ปลอมอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การแพร่กระจายไวรัสหรือมัลแวร์ การโจมตีแบบ Phishing เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรหรือประเทศชาติ
 • ทำลายเศรษฐกิจ การผลิตและจำหน่าย USB Flash Drive ปลอมถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยทำให้ผู้ผลิต USB Flash Drive ของแท้สูญเสียรายได้และอาจต้องเลิกประกอบธุรกิจในที่สุด

วิธีหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการใช้ USB Flash Drive ปลอม

 • ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ควรซื้อ USB Flash Drive จากร้านที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าของแท้
 • ตรวจสอบความจุ ก่อนซื้อควรตรวจสอบความจุของ USB Flash Drive ให้ดี โดยดูจากสติกเกอร์หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต
 • ทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูล ก่อนซื้อควรทดสอบความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลของ USB Flash Drive เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
 • ใช้โปรแกรมตรวจสอบ มีโปรแกรมตรวจสอบมากมายที่สามารถช่วยตรวจสอบว่า USB Flash Drive เป็นของแท้หรือปลอม เช่น H2testw, ChipGenius เป็นต้น
ตัวอย่าง ตราสัญลักษณ์ ที่มีความน่าเชื่อถือ

คำแนะนำเพิ่มเติม

หากจำเป็นต้องใช้ USB Flash Drive ปลอม ควรใช้เฉพาะกับไฟล์ที่ไม่สำคัญ และไม่ควรใช้เพื่อเก็บไฟล์ข้อมูลสำคัญ เช่น ไฟล์งานเอกสาร ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์วิดีโอ เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรสำรองข้อมูลสำคัญไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสูญหาย

วิธีตรวจสอบหา Vender USB Flash Drive

สรุป

USB Flash Drive ปลอมมีราคาถูกกว่าของแท้มาก แต่ก็มีความเสี่ยงหลายประการที่อาจเกิดขึ้นได้หากใช้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ USB Flash Drive ปลอมหรือซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าของแท้และปลอดภัย

หากคุณชอบโพสต์นี้ และต้องการแสดงคำขอบคุณ เพียงสแกนโค้ด QR ด้านล่างหรือคัดลอกและวาง LNURL ลงในแอป Lightning wallet ของคุณ (ผมขอแนะนำ Wallet of Satoshi)

LNURL1DP68GURN8GHJ7MR9VAJKUEPWD3HXY6T5WVHXXMMD9AKXUATJD3CZ7JR4GF45CMCF76W23

หมายเหตุ : บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเท่านั้น ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินในทุกกรณี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *