Posted on 2 Comments

Secure Unique NFC Messaging : การสื่อสารที่ปลอดภัยและเป็นเอกลักษณ์

การส่งข้อความ NFC ที่ไม่ซ้ำใครอย่างปลอดภัยสำหรับการใช้งานแบบ Circular Economy

เทคโนโลยีการสื่อสารแบบการใช้งาน NFC (Near Field Communication) ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเรา นักพัฒนาและบริษัทต่างๆ ได้ใช้เทคโนโลยี NFC ในการโอนข้อมูล การชำระเงิน การสแกนบัตรเข้าสู่รถ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่เมื่อเราพูดถึงความปลอดภัยในการใช้งาน NFC นั้น มีปัญหาความปลอดภัยบางประการที่ควรพิจารณา ในบทความนี้เราจะได้รู้จักกับเทคโนโลยี Secure Unique NFC Messaging และวิธีที่มันช่วยให้การสื่อสารผ่าน NFC ปลอดภัยมากขึ้น

ปัญหาด้านความปลอดภัยใน NFC

การใช้งาน Near Field Communication (NFC) มีปัญหาความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน ดังนี้ :

 1. การแอบดักรับข้อมูล (Eavesdropping) : NFC ส่งข้อมูลผ่านระยะใกล้มาก ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกแอบดักรับโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยสามารถทำได้โดยใช้อุปกรณ์ที่มีความสามารถในการอ่าน NFC จากระยะไกล (NFC skimming) หรืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน NFC
 2. การส่งข้อมูลที่ถูกปรับแปลง (Data Tampering) : การแฮ็กเอาข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน NFC แล้วปรับแปลงข้อมูลนั้นก่อนที่จะถูกอุปกรณ์รับรู้ ทำให้ข้อมูลที่รับมาไม่ถูกต้องและไม่น่าเชื่อถือ
 3. การคุ้มครองข้อมูลด้วยการเข้ารหัส (Encryption) : ในบางกรณี ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน NFC อาจถูกเข้ารหัสแต่ไม่เพียงพอหรือถูกเข้ารหัสอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้มีโอกาสในการถอดรหัสข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลดั้งเดิม
 4. การป้องกันการแฮ็กโดยการสร้างสัญญาณปลอม (Spoofing) : บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจพยายามสร้างสัญญาณ NFC ปลอมขึ้นมาเพื่อทำให้อุปกรณ์รับเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลปลอมมาให้กับอุปกรณ์รับ
 5. การหลุดคีย์และข้อมูลส่วนตัว (Key and Data Leakage) : ถ้าคีย์หรือข้อมูลส่วนตัวที่ใช้ในการเข้ารหัสหรือตรวจสอบความถูกต้องถูกหลุดออกมา บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจใช้คีย์หรือข้อมูลเหล่านี้ในการเข้าถึงข้อมูลที่ปลอดภัย
 6. การล่าช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ (Software Vulnerabilities) : หากซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานของอุปกรณ์ NFC มีช่องโหว่หรือบั๊กในระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชัน บุคคลไม่ได้รับอนุญาตอาจใช้ช่องโหว่เหล่านี้เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือควบคุมอุปกรณ์.
 7. การบล็อคหรือการปิดใช้งาน NFC : บางครั้งผู้ใช้อาจละเว้นการปิดใช้งาน NFC หรือปิดการใช้งานระบบความปลอดภัยของอุปกรณ์ในสถานที่ที่ความปลอดภัยสำคัญ เช่นในสถานที่สาธารณะ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการถูกแฮ็ก

การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยใน NFC จำเป็นต้องใช้การความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่นการใช้การเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและมีการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาความปลอดภัยเหล่านี้

Secure Unique NFC Messaging

Secure Unique NFC Messaging เป็นเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการใช้งาน NFC แบบดั้งเดิม หลักการทำงานของ Secure Unique NFC Messaging คือการสร้างข้อความที่เป็นเอกลักษณ์และปลอดภัยจากอุปกรณ์ NFC ที่ต้องการสื่อสาร

การส่งข้อมูลแบบ Secure Unique NFC Messaging ช่วยให้ข้อมูลนั้นปลอดภัย และ ยากต่อการแฮ็ก เพราะมีการใช้วิธีการเชิงความปลอดภัยต่างๆ เข้ามารักษาข้อมูลในขณะที่ถูกส่งผ่าน NFC

โดยใช้วิธีการรักษาความปลอดภัยต่างๆดังนี้ :

 1. Encryption (การเข้ารหัส) : ข้อมูลที่จะถูกส่งผ่าน NFC จะถูกเข้ารหัสก่อนที่จะถูกส่ง ซึ่งทำให้ข้อมูลนั้นถูกปกป้องและไม่สามารถอ่านได้โดยง่ายหากถูกแฮ็ก การใช้วิธีการเข้ารหัสแบบเข้ารหัสแบบสมมูลสกุล (AES) สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการส่งข้อมูลผ่าน NFC ได้
 2. Authentication (การตรวจสอบความถูกต้อง) : การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ที่สื่อสารผ่าน NFC เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันการแฮ็ก แนวทางที่นิยมคือการใช้การตรวจสอบความถูกต้องแบบคีย์สาธารณะและคีย์ส่วนตัว โดยอุปกรณ์ที่รับข้อมูลจะต้องตรวจสอบคีย์สาธารณะและต้องส่งค่าที่เป็นส่วนตัวเพื่อยืนยันความถูกต้องกับอุปกรณ์ส่ง.
 3. Tokenization (การทำ Token) : เมื่อข้อมูลถูกส่งผ่าน NFC อาจมีการใช้ตัวแทนแทนข้อมูลจริงเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลแบบไม่ได้รับอนุญาต ตัวแทนนี้มักจะเป็นรหัสเรียกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นข้อมูลจริงก่อนที่จะถูกใช้งาน.
 4. Secure Element (องค์ประกอบความปลอดภัย) : บางอุปกรณ์ NFC มีองค์ประกอบความปลอดภัยเชิงฮาร์ดแวร์ที่เรียกว่า Secure Element ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลและคีย์ที่สำคัญ ที่จะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกอุปกรณ์.
 5. Secure Channels (ช่องสื่อสารที่ปลอดภัย) : การสร้างช่องสื่อสารที่ปลอดภัยระหว่างอุปกรณ์ส่งและอุปกรณ์รับเป็นสิ่งสำคัญ เช่นการใช้การสื่อสาร SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security) เพื่อป้องกันการแอบดักข้อมูลในระหว่างการส่ง.
 6. Secure Software Development (การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย) : การพัฒนาแอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ส่งข้อมูลผ่าน NFC ต้องมีการคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา โดยการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้เกิดการแฮ็ก.

การ Secure Unique NFC Messaging จึงมุ่งเน้นการป้องกันการแฮ็กและการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่ข้อมูลถูกส่งผ่าน NFC ซึ่งเป็นการใช้ชั้นความปลอดภัยทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญของผู้ใช้ไม่ให้ถูกบุกรุกหรือถูกดักรับ.

เทคโนโลยี NFC ทำให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ง่ายและรวดเร็ว

การใช้เทคโนโลยี Secure Unique NFC Messaging จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์โดยไม่เสียความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่าน NFC เพราะการใช้ Secure Unique NFC Messaging ช่วยให้ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน NFC เป็นข้อมูลที่มีความเชื่อถือ และ ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต นี่เป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการทำธุรกรรม หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญ เช่นการชำระเงินหรือการสแกนบัตรเข้ารถ

Secure Unique NFC Messaging ใช้การเข้ารหัสเพื่อ ป้องกันการแอบดักรับข้อมูล และ การลงทะเบียนข้อความที่จะถูกส่งผ่าน NFC โดยใช้กุญแจเป็นรหัสลับ เมื่ออุปกรณ์ NFC ที่เป็นผู้รับ มีกุญแจเหมือนกัน เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ข้อความถูกแสดงผลได้เฉพาะบนอุปกรณ์ที่มีกุญแจที่ถูกต้องเท่านั้น ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อใช้งาน NFC ในสถานที่สาธารณะ

สรุป

การใช้เทคโนโลยี Secure Unique NFC Messaging สามารถทำให้ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน NFC ปลอดภัย และ เป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความปลอดภัย และ ความเชื่อมั่นในข้อมูล เช่น การชำระเงินทางมือถือ, การเข้าสู่ระบบ, การเปิดประตู หรือ การควบคุมการเข้าถึงที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ และ ความปลอดภัยสูงสุด

บทความที่เกี่ยวข้อง

หากคุณชอบโพสต์นี้ และต้องการแสดงคำขอบคุณ เพียงสแกนโค้ด QR ด้านล่างหรือคัดลอกและวาง LNURL ลงในแอป Lightning wallet ของคุณ (ผมขอแนะนำ Wallet of Satoshi)

LNURL1DP68GURN8GHJ7MR9VAJKUEPWD3HXY6T5WVHXXMMD9AKXUATJD3CZ7JR4GF45CMCF76W23

หมายเหตุ : บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาเท่านั้น ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินในทุกกรณี

2 thoughts on “Secure Unique NFC Messaging : การสื่อสารที่ปลอดภัยและเป็นเอกลักษณ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *