Posted on Leave a comment

Recommended : บอร์ดพัฒนา Arduino สำหรับมือใหม่

แนะนำ บอร์ดพัฒนา Arduino สำหรับมือใหม่

Continue reading Recommended : บอร์ดพัฒนา Arduino สำหรับมือใหม่
Posted on 1 Comment

Recommended use : Arduino IDE – การติดตั้งบอร์ด ESP8266-ESP32 ให้กับ Arduino IDE

บอร์ด ESP8266 และ ESP32 เป็นบอร์ด Microtrocontroller ที่มีประสิทธิภาพสูง และ ยืดหยุ่น โดยเฉพาะในการพัฒนาโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับ Arduino IDE ได้ง่ายด้วยการติดตั้งเพิ่มเติม ในบทความนี้เราจะแนะนำขั้นตอนการติดตั้งบอร์ด ESP8266 และ ESP32 ให้กับ Arduino IDE เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นพัฒนาโปรเจกต์กับบอร์ดเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น.

Continue reading Recommended use : Arduino IDE – การติดตั้งบอร์ด ESP8266-ESP32 ให้กับ Arduino IDE
Posted on 1 Comment

Recommended : Arduino IDE – เริ่มต้นพัฒนาโลกของอิเล็กทรอนิกส์และโปรเจกต์ DIY ด้วย Arduino IDE

Arduino IDE เป็นเครื่องมือที่มีชื่อเสียงในวงการอิเล็กทรอนิกส์ และ การพัฒนาโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับมือใหม่และมืออาชีพในการสร้างโครงงานต่างๆ ที่ใช้บอร์ด Arduino หรือไมโครคอน๊ทรอลเลอร์ที่เขียนโปรแกรมด้วย Arduino IDE ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาคุณผ่านขั้นตอนการใช้งาน Arduino IDE และเริ่มต้นพัฒนาโปรเจกต์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณในขั้นแรกแบบง่าย ๆ

Continue reading Recommended : Arduino IDE – เริ่มต้นพัฒนาโลกของอิเล็กทรอนิกส์และโปรเจกต์ DIY ด้วย Arduino IDE
Posted on Leave a comment

การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Arduino IDE

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ESP8266 กับ Arduino IDE คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ :

Continue reading การเชื่อมต่อ ESP8266 กับ Arduino IDE