Posted on 1 Comment

Linux : Ubuntu – Install Python3.9 to Ubuntu 23.04

ในวันนี้ผมจะพาติดตั้ง Python 3.9 ด้วย Pyenv หรือ ด้วยวิธีการดาวน์โหลด และ คอมไพล์เอง

Pyenv เป็น Package Manager ที่ช่วยให้คุณสลับระหว่าง Python หลายเวอร์ชันได้อย่างง่ายดาย

Continue reading Linux : Ubuntu – Install Python3.9 to Ubuntu 23.04