Posted on Leave a comment

open-source : โครงการที่ซอฟต์แวร์ห้สาธารณชน

โครงการ open-source : เป็นโครงการที่ซอฟต์แวร์หรือโค้ดของโปรแกรมถูกเปิดเผย และ ให้สาธารณชนใช้งาน แก้ไข และ แจกจ่ายได้ฟรีตามสัญญาอนุญาตที่กำหนดไว้ เรื่องสำคัญของโครงการ open-source คือการให้สิทธิแก่ผู้ใช้ที่จะเข้าถึงและปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่างๆ ตามความต้องการของพวกเขา

การเปิดเผยโค้ดของซอฟต์แวร์อย่างเปิดเผยสามารถนำมาเสนอแก่สาธารณชน เพื่อให้ผู้คนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้หรือนักพัฒนาอื่นๆ ยังสามารถแบ่งปันความรู้ และสร้างชุมชนที่สนับสนุนและพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย

การที่โครงการเป็น open-source ช่วยส่งเสริมการนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้ร่วมมือกันทำงานและแก้ไขโค้ด รวมถึงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย

โครงการ open-source มีต้นกำเนิดมาจากการเผยแพร่และใช้งานโค้ดที่เป็นสาธารณชนมาตั้งแต่ของต้นของอินเทอร์เน็ตและภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัทและชุมชนออกแบบและพัฒนาโครงการ open-source ในรูปแบบต่างๆ ที่มีผู้ใช้งานและนักพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอด โดยตัวอย่างโครงการ open-source ที่รู้จักกันดีได้แก่ Linux, Apache, MySQL, PHP, Python, และ WordPress ซึ่งถูกนำไปใช้ในหลายองค์กรและโครงการทั่วโลก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *