Posted on Leave a comment

open-source : โครงการที่ซอฟต์แวร์ห้สาธารณชน

โครงการ open-source : เป็นโครงการที่ซอฟต์แวร์หรือโค้ดของโปรแกรมถูกเปิดเผย และ ให้สาธารณชนใช้งาน แก้ไข และ แจกจ่ายได้ฟรีตามสัญญาอนุญาตที่กำหนดไว้ เรื่องสำคัญของโครงการ open-source คือการให้สิทธิแก่ผู้ใช้ที่จะเข้าถึงและปรับปรุงซอฟต์แวร์ต่างๆ ตามความต้องการของพวกเขา

Continue reading open-source : โครงการที่ซอฟต์แวร์ห้สาธารณชน