Posted on Leave a comment

การเขียนโปรแกรม ESP-NOW เบื้องต้น

เพื่อสร้างสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ ESP8266 2 บอร์ดโดยใช้ ESP-NOW คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

 1. เตรียมฮาร์ดแวร์ :
  • เชื่อมต่อ ESP8266 2 บอร์ดกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย micro USB และเปิด Arduino IDE.
 2. เปิด Arduino IDE :
  • เปิด Arduino IDE บนคอมพิวเตอร์ของคุณ. Download Arduino IDE
 3. เลือกบอร์ดและการตั้งค่า :
  • เข้าไปที่ “Tools” ในเมนูหลักของ Arduino IDE.
  • เลือก “Board” และเลือกบอร์ด ESP8266 ที่คุณใช้.
  • เลือก “Port” ที่ถูกต้องสำหรับการเชื่อมต่อกับบอร์ด ESP8266.
 4. เขียนโปรแกรม :
  • เปิดตัวอย่างโปรแกรม Arduino IDE ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน ESP-NOW.
  • แก้ไขโปรแกรมตามความต้องการของคุณ (เช่น กำหนด SSID, รหัสผ่าน Wi-Fi, ข้อมูลที่จะส่งผ่าน ESP-NOW ฯลฯ).
  • อัปโหลดโปรแกรมไปยังบอร์ด ESP8266 2 ตัวพร้อมกัน.
 5. ตรวจสอบผลลัพธ์ :
  • เปิดหน้าต่าง “Serial Monitor” ใน Arduino IDE เพื่อดูผลลัพธ์ที่แสดงข้อมูลจาก ESP8266 2 ตัว.
Continue reading การเขียนโปรแกรม ESP-NOW เบื้องต้น
Posted on Leave a comment

เริ่มต้นใช้งาน ESP-NOW

เรียนรู้วิธี การทำงานของ ESP-NOW โดยใช้ ESP8266, ESP32 ร่วมกับ Arduino IDE

เนื้อหาบทความ :

หัวข้อ 1 : ความเข้าใจ ESP8266 และ ESP-NOW

ESP8266 เป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และมีความสามารถในการดำเนินการเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์ในโหมดการทำงานต่าง ๆ โดยมีขนาดเล็กและราคาประหยัด ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งานในโครงการ IoT และโปรเจกต์อื่น ๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแบบไร้สาย

Continue reading เริ่มต้นใช้งาน ESP-NOW