Posted on Leave a comment

เริ่มต้นใช้งาน ESP-NOW

เรียนรู้วิธี การทำงานของ ESP-NOW โดยใช้ ESP8266, ESP32 ร่วมกับ Arduino IDE

เนื้อหาบทความ :

หัวข้อ 1 : ความเข้าใจ ESP8266 และ ESP-NOW

ESP8266 เป็นชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และมีความสามารถในการดำเนินการเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์ในโหมดการทำงานต่าง ๆ โดยมีขนาดเล็กและราคาประหยัด ทำให้เป็นที่นิยมในการใช้งานในโครงการ IoT และโปรเจกต์อื่น ๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารแบบไร้สาย

Continue reading เริ่มต้นใช้งาน ESP-NOW